270 mil stam3 innen 2020

 
 

Det er aldri for seint. Spør en politiker så vet de bedre enn noen at det går an å snu. Og det er akkurat det dette dreier seg om. Et stykke nasjonal snuoperasjon som kan redde liv.


Prosentvis nedgang i antall drepte de seneste årene.

Sverige øverst, Norge nederst.


Hele 75 prosent møtesfritt i Sverige innen 2020

Sverige tok denne diskusjonen på 90-tallet og bestemte seg da for å starte «(...) ett utvecklingsprogram med sex vägprojekt i syfte att utveckla ”2+1-vägar med räcke”». 2+1-veiene, de som nå regnes som arvtageren til de tradisjonelle motorveiene, er ikke å se i Norge. Noen små strekninger her og der, men ikke slik vi ser dem hos søta bror. Det er disse det handler om, det er disse vi vil at norske myndigheter skal få opp øynene for. Innen 2015 vil Sverige ha 6000 km møtesfrie veier, de aller fleste av 2+1-typen. Av landets veier med over 80 km/t er 53 prosent sikret pr 2008, målet er 75 prosent innen 2020.


Prosentandelen her hjemme er det neppe noen grunn til å skrive hjem om.


I løpet av få år vil man kunne kjøre fra sør til nord i Sverige uten å risikere frontkollisjon. Her hjemme kommer vi snart til Kolomoen på E6 og der er det slutt, da er det som kjent et stykke igjen til Finnmark.


Bygg stam3 i distriktene

Vi bygger dessverre fortsatt stamveier med 1+1 løsninger uten fysisk midtdeler her i landet. Den vanlig begrunnelsen for å gjøre dette er at det er for liten plass til en bredere vei. Når politikere tenker bredere vei så tenker de 4-felts motorvei - og det er som regel ikke et alternativ i distriktene. Men hva vet de egentlig om en 2+1-løsning, og har Vegvesenet vært flinke nok til å fortelle om de positive erfaringene fra utlandet? Her ligger det antakelig mye uvitenhet som ender i gale beslutninger.


Stam3, som presenteres på disse sidene, har en asfaltert bredde på 14 meter (bredere enn svenskenes supervei på 13 meter). Den er vesentlig smalere enn en 4-felts motorvei, som er fra 17 til 22 meter. Den er likevel langt bredere enn de aller fleste veier i Norge. Omlag halvparten av stamveinettet i kartskissen øverst på siden ligger i områder der veien fint kan utvides med noen meter. Kan den ikke utvides og kan den ikke legges i tunnel, ja da bør man kanskje vurdere helt andre traseer eller rett og slett akseptere dårligere kvalitet (les 1+1 vei).


Ikke la dette forslaget bli et påskudd til å utrede. Den utredningen har Sverige stått for allerede - og svaret er krystallklart - dette er den beste stamveiløsningen for distriktene.


Første stam3?

Vi har noen strekninger på gang som kan bli glimrende eksempler til etterfølgelse. Deler av Riksvei 4 skal etter planen bygges ut til 4-felt motorvei med bredde 20 meter. Planarbeidet startet i 1998 og nærmer seg nå oppstart en gang etter 2010 på den aktuelle strekningen. Det er allerede nevnt i planen at man kan redusere kvaliteten og gå ned til fire-felts på 16 meter. Vi som følger med vet at det betyr langt lavere hastighet, noe som fører til stress, irritasjon og dårlig effektivitet. Lite igjen for pengene altså.


Hva mener svensken selv da?

Det finnes en artikkel (vbyggaren.pdf) «2+1-vägar med räcke – arvtagare till motorvägen?» som sier noe om de svenske erfaringene med møtesfrie veier. Den er skrevet av Arne Carlsson, civ ing, VTI og Torsten Bergh, civ ing, Vägverket og befant seg i bladet Vbyggaren. Viser også til artikkelen om hva MC-folket og NMCU har kommet frem til.Under følger noen sitater fra artikkelen i Vbyggaren:


«Hittills finns inga kända svåra motorcykelolyckor där räcket bedöms ha skapat eller förvärrat olycksutfallet. Den angelägnaste förbättringen vore en rundare, mindre kantig stolpprofil.»


«Och den bästa 2-fältsväg vägtekniker tyckte det gick att bygga - motortrafikleden - var Sveriges farligaste väg! Under 90-talet dog varje år nästan 100 trafikanter på detta vägnätet på grund av den stora trafiken och de höga dödsriskerna.»


«Hypotesen var att den sämre standarden skulle kunna kompenseras med något lägre hastighetsval och något högre ”vaksamhet” genom att ej ha motorvägspåfarter och motorvägsskyltning. En handfull projekt har byggts. Flera har senare motorvägsskyltats.»


«Det första objektet E4 Gävle-Axmartavlan öppnades för trafik sommaren 1998 och blev snart en stor framgång. Våren 2000 beslöt Vägverket efter samråd med Björn Rosengren att ett 15-tal projekt skyndsamt skulle öppnas för trafik.»


«Fyrfältsvägarna har hittills haft något sämre trafiksäkerhetsresultat än 2+1-lösningarna istället för som förväntat bättre.»

Stam3 - som en firefelts motorvei!

Fakta om stam3:


Antall felt og feltbredder

2-felt: 2 x 3,50 meter

1-felt: 1 x 3,75 meter

Tilgang på 2-felt hver 1,5 km

Totalbredder

14 meter asfaltert flate

1-felt: 5,85 meter til senter

2-felt: 8,15 meter til senter

Midtdeler

Slank stålkonstruksjon med MC-sikring

God sikt mellom kjørebanene

Nødåpning iht Vegvesen-norm

Alltid siderekkverk
Viltstengsel i utsatte områder

Hastighet

100 km/t

Redusert hastighet ved kryss

Særlige forhold

Bygges ved ÅDT < 22000.

Max 1600 kjøretøy/timen.

Vegen bør kunne krysses.

Full stopp for kryssende trafikk.


stam3 produktark

Last ned produktarket og spre budskapet til så mange som mulig. Målet er å bevisstgjøre politikere og menigmann på forskjellen mellom liv og død - stam3 eller vanlige 1+1 veier.


Høyreklikk på ikonet under og velg å lagre det på din egen datamaskin. Om du klikker vanlig så vil produktarket åpne seg i et nytt vindu.Last ned produktarket
Klikk på kartet og se møtesfrie veier i Sverige anno 2007.Norges nye stamveiløsning

- stam3