Fremtidens vei er en 2+1 løsning!

 
 

Det er mye man skal tenke på når det gjelder trafikksikkerhet og det finnes en rekke instanser som fokuserer på forskjellige områder.


Mitt fokus går ene og alene på de mest tragiske ulykkene, de vi faktisk kan bygge oss vekk i fra, frontkollisjonene!


Det mest effektive middel er uten tvil en midtdeler.


2+1-veien, en trefeltsvei hvor man skifter på forbikjøringsfeltet. En fantastisk løsning som trafikantene stortrives med.


Foreløpig finnes det ingen strekninger med denne veitypen i Norge, kun noen krabbefelt som kan minne om denne veitypen.


Statens Vegvesen har mål og meninger om en slik veitype som er på kant med både miljø, økonomi og ikke minst folket. De krever så stor veibredde at politikerne som oftest sier nei og velger B-løsningen, en 1+1 på 12,5 eller 13,5 meter(!).


En 2+1 bør ha en bredde på 13 eller 14 meter og kan skiltes med 100 km/t. Med slike mål vil den føles som en fire-felts motorvei (som på bildet til høyre).


En 1+1 i Sverige kan ha en bredde så lav som 9,5 meter, mens Vegvesenet krever 3-4 meter ekstra, altså 12,5-13,5 meter.


Det er denne norske 1+1 løsningen Vegvesenet og politikerne må slutte å bygge. En fil i hver retning uten forbikjøringsmulighet er en tragisk dårlig løsning som kun hjelper der og da og ikke der midtdeleren slutter. Likeledes er en 2+2 løsning med for smale kjørebaner en like dårlig løsning. Enten fullverdig motorvei eller 2+1 og ikke disse B-løsningene vi ser alt for mye av i dag (ref nye E6 Øyer, samt nye E18 Mysen m.fl.).


Link til en Video hos SVT om livredderen 2+1.


http://svtplay.se/v/2101275/mittracken_raddar_liv

3-felt og midtdeler - et minimum for fremtiden

"En gul stripe eller to med rugler er ingen midtdeler!"           blinkut.no


Les mer om hva en 2+1 vei er. Klikk på logoen under.

Din støtte i blinkuts arbeid for å redde liv i trafikken - verbalt eller økonomisk - er prisverdig. Klikk på denne boksen for å sende en epost.mailto:kontakt@blinkut.no?subject=e-postemne